POZOR! Termín dodání závisí na momentálních výrobních kapacitách, dodávkách od subdodavatelů a dostupnosti materiálů.

138 236 Kč s DPH

Pyrolytická (dřevozplyňující) sálavá kamna pro přímé vytápění. Více

Výrobce: LS KamnaKód produktu: 037PT008 Doprava a platba

Video ke zhlédnutí zde:

Pyro Tube jsou dřevo zplynovací dvouplášťová teplovzdušná kamna se dvěma spalovacími komorami, zčásti tvořena trubkovými oblouky, které jsou v přímém styku s horkými plyny.

Horké plyny proudí mezi plášti s trubkami zdola nahoru, čímž je dosaženo velké teplosměnné plochy.

Trubkovými oblouky pak proudí ohřátý vzduch, čímž je dosaženo velmi účinného předávání tepla do prostoru.

Díky tomuto jedinečnému technickému řešení dosahují kamna velmi vysoké účinnosti, nízké spotřeby paliva a minima škodlivých látek obsažených ve spalinách.

Kamna je možné využít pro vytápění chat, chalup, dílen, ale i rodinných domů, bytů, restaurací či kluboven.

Princip spalování: Roztopením kamen vzniká v horní komoře dřevoplyn. Uzavřením komínové klapky horní primární komory začne vznikající dřevoplyn proudit přes spodní trysku, kde je okysličen předehřátým sekundárním vzduchem a spalován za velmi vysoké teploty přes 1000°C ve spodní sekundární spalovací komoře.

Jedinečnou vlastností je, že proces spalování se obejde bez spalinového ventilátoru. Pro hoření stačí jen dobrý tah komína (okolo 12 Pa).

Vysoká účinnost: Vysoké účinnosti kamen je dosaženo nejen velmi kvalitním spalováním, ale rovněž předáváním tepla proudících spálených plynů ze spodní komory do bočních teplosměnných ploch kamen, která jsou navíc opatřena dvojitým pláštěm s trubkami pro lepší konvekci tepla. Tímto je dosaženo velmi účinného předávání tepla do prostoru. Díky konstrukci podstavce navazujícím na trubkový výměník kamen lze kamna doplnit o ventilátor pro nucené vyfukování tepla z trubek.

Zplynování (pyrolýza): Podstata zplynování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kamen, a to za podpory přiváděného primárního vzduchu. Nejprve dochází k vysušení prchavých složek paliva. V další fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů – dojde ke shoření a odvedení spalin přes teplovzdušný výměník do komína.

Česká kvalita a prvotřídní dílenské zpracování. Použití kvalitních žáruvzdorných materiálů je samozřejmostí, navíc díly kamen, které jsou vystavené extrémním podmínkám a velmi vysokým teplotám, jsou vyrobeny z nerezových vysokoteplotně a chemicky odolných materiálů.

VÝHODY KRBOVÝCH KAMEN PYRO TUBE 8 kW

 • Systém pyrolytického (dvoukomorového) spalování (dvojitý plamen)
 • Účinnost více než 80 %
 • Air-wash systém - samočištění skla
 • Nerezový žáruvzdorný rošt a tryska
 • Vyrobeno ze žáruvzdorného materiálu o síle 5 mm
 • Velký přikládací prostor
 • Snadné ovládání spalovacího vzduchu
 • Možnost přívodu externího vzduchu pro spalování
 • O 40 % nižší spotřeba paliva pro stejný tepelný výkon ve srovnání s kamny s klasickým hořením
 • Hoření probíhá bez podpory spalinového ventilátoru jen na komínový tah (cca 12 Pa)
 • O 40 % méně popela ve srovnání s kamny s klasickým hořením
 • Atraktivní vzhled kamen
Parametry
Jmenovitý výkon (kW) 8
Výkon (kW) 3 - 8
Vyhřívaný prostor (m³) 50 - 170
Spotřeba paliva (kg/h) 2
Účinnost (při jmenovitém výkonu) (%) 83
Průměr kouřovodu (mm) 150
Tah komína (Pa) 12
Emise při O2 = 13 % (%) 0.07
Hloubka kamen (mm) 580
Šířka kamen (mm) 643
Výška kamen (mm) 870
Hmotnost kamen (kg) 132
Max. délka polen (mm) 395
Šířka/hloubka/výška topeniště (mm) 375/370/275
Typ Pyrolytická sálavá kamna
Objem topeniště (l) 26
Objem popelníku (l) 3
Odtahové hrdlo nahoře
Předepsané palivo polena, dřevní brikety, štěpka (do vlhkosti 20 %)
Teplota spalin do komína (při jmenovitém výkonu) (°C) 224