Upřesněte výběr produktu
PlechLabrador EmeraldLabrador Blue PearlBlack T DSesame blackOrion BlueOlive GreenVahloviceBaltic BrownRosa BetaSunset GoldMaple RedBalmoral RedMulticolor RedShivakashi

119 669 Kč

Pyrolytická (dřevozplyňující) teplovodní kamna s možností dálkového teplovodního vytápění. Více

Kód produktu: 029PG012Doprava a platba

Video ke zhlédnutí zde:

Pyrolytická kamna

Pyro Galaxy Aqua 8 kW

Váš krok k dokonalosti

Produkt vysoké kvality spojující jedinečnou technologii spalování s možností ohřevu vody pro vytápění vašeho domu.

Vychutnejte si novou dimenzi ohně a nechte se okouzlit oslňujícím pohledem na hru plamenů ve dvou spalovacích komorách kamen Pyro Galaxy Aqua. 

Pyro Galaxy Aqua jsou vybavena jedinečnou technologií zplynování dřeva, dosahují vysoké účinnosti až 93 %, a to i bez řídící elektroniky spalování a odtahového ventilátoru. 

Kamna navíc splňují i přísné emisní hodnoty, čímž nejen šetří životní prostředí, ale také zaručují své bezproblémové používání v budoucnu.

Převratná technologie odděleného vodního výměníku.

Díky patentově chráněnému systému, v němž je teplovodní výměník mezi prostorem pro odvod spalin zcela oddělen od vnitřního pláště spalovacích komor, je docíleno rychlého předehřátí kamen na provozní teplotu, a v topeništi lze dosáhnout bez problémů velmi vysokých teplot důležitých pro dokonalé spalování.

Dalšími podstatnými výhodami tohoto technického řešení je minimální vliv teplovodního výměníku na kvalitu spalování (oddělený výměník neochlazuje spalovací komoru), a zároveň využití velké teplosměnné plochy teplovodního výměníku zaručující vysokou účinnost, a to při zachování poměrně malých rozměrů kamen.

Výhody krbových kamen

Pyro Galaxy AQUA 8 kW

 • Hlavní topidlo s výbornou automatickou termoregulací výkonu
 • Vysoce efektivní zplynování dřeva
 • Systém dvoukomorového spalování (dvojitý plamen)
 • Účinnost více než 90 %
 • Air-wash systém – samočištění skla
 • Spalování bez elektroniky a odtahového ventilátoru
 • Minimální obsah škodlivin ve spalinách
 • Moderní design
 • Oddělený vodní výměník (topeniště bez dehtu)
 • Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže
 • Velký objem vody ve výměníku (stabilní zdroj)
 • Deskovité vodní výměníky - snadné čištění
 • Vychlazovací smyčka
 • Izolace kotlového tělesa
 • Vnitřní prostor vyroben z vysokoteplotní nerezové oceli (dlouhá životnost)
 • Vnější kotlové těleso ze žáruvzdorného materiálu o síle 5 mm
 • Velký přikládací prostor (dlouhá doba hoření)
 • Možnost přívodu externího vzduchu pro spalování
 • Rychlé dosažení provozní teploty
 • Možnost spalování vlhčího paliva
 • Velký poměr výkonu do vody - 70 % při plném i sníženém výkonu
 • O 40 % nižší spotřeba paliva pro stejný tepelný výkon ve srovnání s kamny s klasickým hořením
 • O 40 % méně popela ve srovnání s kamny s klasickým hořením
 • Česká kvalita a prvotřídní řemeslné zpracování

Použití krbových kamen

Pyro Galaxy AQUA 8 kW:

 • obytné místnosti – chaty, chalupy, RD, byty
 • vytápění restaurací, kluboven, provozoven apod.
 • vytápění dílen

Popis

Vysoce efektivní zplynování dřeva

Roztopením kamen v horní komoře vzniká dřevoplyn. Uzavřením komínové klapky horní primární komory začne vznikající dřevoplyn proudit přes spodní trysku, kde je okysličen předehřátým sekundárním vzduchem a spalován za velmi vysoké teploty přes 1000 stupňů celsia ve spodní sekundární spalovací komoře.

Jedinečnou vlastností je, že proces spalování se obejde bez spalinového ventilátoru.

Pro hoření kamen stačí jen dobrý tah komína (12 Pa)

Zplynování (Pyrolýza)

Podstata zplynování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kamen, a to za podpory přiváděného primárního vzduchu.

Nejprve dochází k vysušení prchavých složek paliva. V další fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů -  dojde k shoření a odvedení spalin přes teplovzdušný výměník do komína.

Vysoká účinnost

K vysoké účinnosti kamen přes 90 % přispívá nejen technologie dokonalého spalování plynů ve dvou spalovacích komorách, ale také konstrukční řešení kamen, kde jsou spaliny vedeny dvěma kanály odspodu, a to po celém obvodu vnitřního pláště teplovodního výměníku kamen. Tím je dosaženo maximálního využití teplosměnné plochy výměníku, vynikajícího přenosu tepla ze spalování do výměníku, a to až 75 %, zbytek energie kamna předají do svého okolí jako příjemné sálavé teplo převážně ze svých prosklených dveří. Efektivitu procesu dokládá rozdíl mezi teplotou spalovaných plynů v komoře okolo 1000°C a teplotou spalin odcházejících komínem max. cca 160°C při jmenovitém výkonu.

Izolace kotlového tělesa

Teplovodní výměník a kamna jsou navíc kompletně izolovány vysokoteplotní izolací, která napomáhá k rychlému ohřevu vody ve výměníku a rovněž snižuje poměr vyzářené energie do okolí.

Velký podíl výkonu do otopné soustavy (min. 70 %) při plném i sníženém výkonu

Díky objemnému výměníku je kotel vhodný i pro novostavby v nízkoenergetickém standardu. Maximum výkonu se předává do topného systému a kamna tak nepřetápí místnost, kde jsou umístěna. Tímto je zajištěné dokonalé, a především rovnoměrné vytopení celého objektu.

Termostatické ovládání výkonu

Pomocí nastavení teploty na stupnici termostatického regulátoru spalovacího vzduchu je ovládán přívod primárního i sekundárního vzduchu dle nastavené požadované hodnoty. Tím je zajištěn požadovaný tepelný výkon, dlouhá doba hoření a velmi nízká hladina emisí.

Moderní design

Optimální rozměry kamen, elegantní a esteticky vyvážený vzhled s možností výběru kamenného nebo keramického obkladu, umožňují vkusné umístění do všech typů interiéru.

To vše jen podtrhuje pohled na úžasnou hru plamenů ve dvou spalovacích komorách.

Systém oplachu skla

Pomocí předehřátého vzduchu a velmi čistého spalování dokážeme udržovat sklo čisté, a to hlavně ve spodní spalovací komoře, kde je dosahováno velmi vysokých teplot.

Česká kvalita a prvotřídní dílenské zpracování

Použití kvalitních žárupevných materiálů je samozřejmostí, navíc díly kamen, které jsou vystavené extrémním podmínkám a velmi vysokým  teplotám, jsou vyrobeny z nerezových vysokoteplotně a chemicky odolných materiálů.

Naší prioritou je užitná hodnota výrobku, kvalita a precizní dílenské zpracováním bez kompromisů.

Odměnou za naši pečlivou a poctivou práci je spokojenost našich zákazníků. Této skutečnosti si vážíme a chceme v tomto trendu pokračovat i do budoucna

Parametry
Jmenovitý výkon (kW) 12.57
Výkon (kW) 5 - 14
Teplovodní výměník ano
Jmenovitý výkon předávaný povrchem kamen (kW) 6.16
Jmenovitý výkon předávaný do topné soustavy (kW) 6.41
Vyhřívaný prostor (m³) 100 - 280
Spotřeba paliva (kg/h) 3.2
Účinnost (při jmenovitém výkonu) (%) 91
Vodní objem výměníku (l) 33
Maximální provozní přetlak (kPa) 200
Připojovací nátrubky (vnitřní závit) G1"
Průměr kouřovodu (mm) 150
Tah komína (Pa) 12
Emise při O2 = 13 % (%) 0.0694
Hloubka kamen (mm) 633
Šířka kamen (mm) 663
Výška kamen (mm) 1184
Hmotnost kamen (kg) 275
Max. délka polen (mm) 355
Šířka/hloubka/výška topeniště (mm) 300/355/400
Typ Pyrolytická teplovodní kamna
Objem topeniště (l) 43
Objem popelníku (l) 5.4
Odtahové hrdlo nahoře
Předepsané palivo polena, dřevní brikety, štěpka (do vlhkosti 20 %)
Teplota spalin do komína (při jmenovitém výkonu) (°C) 142
Kamenný obklad PlechLabrador EmeraldLabrador Blue PearlBlack T DSesame blackOrion BlueOlive GreenVahloviceBaltic BrownRosa BetaSunset GoldMaple RedBalmoral RedMulticolor RedShivakashi